Cách add thêm Lisp vào AutoCAD 1 lần dùng mãi mãi nhiều lần, download bộ lisp tổng hợp tính toán các text nhanh chóng, hướng dẫn load lisp cad 2007 2010 2012 2014 2015 2016

Autolisp trong AutoCAD là những tập hợp các câu lệnh được viết gộp trong 1 câu lệnh duy nhất thành 1 đoạn chương trình cố định. Lisp CAD giúp người dùng vẽ nhanh các hình vẽ quen thuộc hoặc thực hiện tính toán, căn chỉnh các text tiện lợi hơn so với dùng các lệnh cơ bản. Để dùng các lisp này các bạn cần add chúng vào AutoCAD. Bài này sẽ chỉ các bạn cách làm từ đơn giản đến nâng cao nhé.