Wednesday, December 28, 2016

Các lỗi report Infoview của Kho

Liên quan report Inforview của Kho, một số lỗi sau thường gặp:

1.       Không có số từ ngày -> now: Fail replicate

2.       Không số của 1 đơn hàng->Chưa khai báo GEO hoặc sai GEO

3.       Không có số của 1 Item-> Chưa nhập Item trên Item web info

#Infoview

--
Duy Tuan

Sửa lỗi màn hình không mở lại khi sleep

# Screen not turn on when resum from sleep mode
Lỗi: Màn hình không lên khi ở chế độ sleep và mở lại. User buộc phải tắt nóng thì máy mới hoạt động lại bình thường.
Thiết bị:  HP probook 430G3
Nguyên nhân: Do khi sleep, phần share ram của card màn hình bị giải phóng, và khi máy mở lại thì phần ram này không được cấp lại làm card màn hình không hoạt động.

Khắc phục. Update BIOS mới nhất.
DONE
--
Duy Tuan

Monday, December 26, 2016

[Infoview]Report Infoview thiếu Data bán hàng SABD từ ngày xxx

Tình trạng: Report Infoview thiếu Data bán hàng SABD từ ngày xxx
Feature: Report lấy data từ server Replicate với server chính. Khi Replicate không chạy thì data sẽ bị dừng lại từ ngày bị stop.
Nguyên nhân: Một vài job Replicate không run dẫn tới server Replicate bị thiếu data.
Giải pháp:

1.Check các table sau bằng cách tìm dữ liệu mới nhất. Qua đó phát hiện table nào thiếu dữ liệu
Ví dụ run query:
select top 100 * FROM LPLOAD order by  LPDATE desc

OESHDT
ARCUS
dbo.ICITEM
dbo.OEORDH
dbo.ARCSPO                   
dbo.LPORDER
dbo.LPLOAD
SABDREP.dbo.ZDWItemInfo
dbo.OEINVH
DISInfo.SalesOrganizationPre
dbo.ARSAP
dbo.OEVIA
dbo.Z_ProvinceDistrict
dbo.ARCUSO

2. Tìm các job replicate của table bị thiếu và chạy lại.
3. Check lại các table xem đủ chưa.

DONE


[Accpac]Lỗi Active khi post A/M trong Accpac Test.

Title:Lỗi Activeation code khi post A/M trong Accpac Test.
Thông báo: The activation code is invalid for the company name displayed in the license information screen
Nguyên Nhân:AM là module viết thêm của Accpac dùng để quản lý Fix Asset. Khi tạo môi trường test bằng cách restore database, ID của company vẫn hiểu của môi trường thật, vì vậy phải update lại ID này.

Giải pháp:
Dùng đoạn script sau trong SQL server:
USE <Database>
UPDATE CSCOM SET ORGID='[ID mới]'


DONE

Thursday, November 24, 2016

[Bài 1]Phần tiếp theo: Bắt đầu với ứng dụng đầu tiênTa chú ý bên trái, cần quan tâm một số tập tin sau:
app > java > com.example.myfirstapp > MainActivity.java
Code và class ở đây sẽ được load lên đầu tiên
app > res > layout > activity_main.xml
Giao diện sẽ được load lên đầu tiên
app > manifests > AndroidManifest.xml
Các thành phần được load lên đầu tiên
Gradle Scripts > build.gradle
Các script được build khi mở app

[Bài 1] Bắt đầu với ứng dụng đầu tiên

Chào các  bạn,
Ở bài trước, tôi nói về việc cài đặt Android Studio. Đấy chỉ là công việc chuẩn bị trên con đường lập trình hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào.Và giờ chúng ta mới chính thức bước đi đầu tiên trên con đường này.
Bài viết này tôi giới thiệu sẽ là bước đầu tiên mà bất cứ ngôn ngữ lập trình nào khi bắt đầu học, bạn cũng nên trải qua.
1/Mở Android Studio (sau này tôi sẽ gọi là AS cho ngắn), Chọn vào Start a new Studio project