Wednesday, June 23, 2021

DÙNG LỆNH TL (LISP) ĐỂ TÍNH NHANH TỔNG CHIỀU DÀI CÁC ĐƯỜNG TRONG BẢN VẼ CAD


Cách sử dụng lisp cad TL.lsp

Sau khi tải về lisp đo chiều dài TL.LSP về. Bạn gõ lệnh “AP” sẽ hiện lên bảng Load/unload Application, sau đó bạn chọn file đã download TL.lsp và sử dụng. Sau khi load file lisp bạn gõ lệnh “TL” enter chính là lệnh đo tổng chiều dài các đoạn thẳng trong cad.

Kết quả khi dùng lệnh TL để đo nhiều chiều dài


  • Lisp TL.lsp có thể đo được chiều dài của cả LINE và PLINE không?

Xin trả lời lisp cad đo chiều dài Tl.lsp có thể tính tổng chiều dài trong cad của cả LINE và PLINE.

  • Lệnh TL trong cad có thể đo chiều dài nhiều đoạn trong cad không?

Trong cad không có lệnh mặc định để đo nhiều đoạn thẳng trong cad cùng lúc, bạn có thể sử dụng lisp TL.lsp ở trên nhé.
  • Lệnh TL trong cad có thể đo chiều dài đường cong trong cad không?

Lisp Tl.lsp có thể đo được chiều dài đường cong nhanh trong cad, ngoài ra bạn vẫn có thể sử dụng lệnh “LI” trong trường hợp này nhé.

Như vậy lisp TL là lisp đo tổng chiều dài trong cad với cả đoạn thẳng và đường cong.No comments:

Post a Comment