Sunday, May 9, 2021

Nhật ký Nhà cấp 4 Phần 13- Tuần 12

 Kế hoạch tuần 10.5-15.5

Chi:

1.Chi trả 1 phần vật liệu xây dựng đợt 3: khoản 20tr

2.Chi trả 1 phần sơn đợt 3: khoảng 20tr

3.Chi vật tư điện + nước: khoảng 13tr

4. Chi một phần nhân công ngoại vi: khoảng 5tr

Sunday, May 2, 2021

Nhật ký nhà cấp 4 phần 12- Tuần 11

 Tuần 3/5-8/5

Kế hoạch: Nhận dây điện, lắp nước nóng, hoàn thiện sân, triển khai tủ bếp, tủ áo, tủ thờ

Sửa chữa di dời các vị trí thay đổi

Hoàn thiện ngoại vi

Kế hoạch chi: Chi nhân công đợt 6

Chi trả tiền thiết bị vệ sinh, đá, dây điện, các vật tư khác.