Saturday, May 15, 2021

Nhật Ký Nhà Cấp 4- Phần 14- Tuần 13

 Tuần 17/5-22/5

Đây là giai đoạn hoàn thiện, mình không tập trung và cũng không quá quan tâm tiến độ nữa. Sẽ tập trung bắt lỗi, ghi nhận lỗi và kiểm tra các lỗi được sữa chữa hay chưa trước khi bàn giao đưa vào sử dụng:

Tóm tắt tình hình chi thu:

Tới đây mình đã chi 85% giá trị.

1.Vật liệu  Xây dựng: Xi măng, đinh, gạch thẻ, gạch ống, đá chẻ, đá 4x6....: 115 triệu

2. Thép: bao gồm sắt rằn, thép hộp: 86triệu

3.Gạch nền, ốp: 33triệu

4.Ngói, sơn ngói: 48triệu

5. Sơn: bao gồm sơn lót, bột trét: 29 triệu

6. Cửa: 35triệu (60%)

7: Bi làm hầm chứa nước thải, vệ sinh: 13triệu

8: Điện+ nước: 18triệu

9. La Phông: 17 triệu

10. Tủ bếp tủ áo, giường, tủ, kệ tivi, bình phong gỗ công nghiệp (chi 50%): 19triệu

11: Nhân công: 250tr

Tổng chi tới hiện tại: 720


Dự chi:

- Đá tam cấp, đá bếp: 15 tr

-Khung bảo vệ cửa: 13tr

- Cửa phần còn lại: 22tr

- Bếp phần còn lại: 20tr

-Khóa: 8tr

-Vật liệu xây dựng: 13tr

- Xe chở đất, xe đào: 15tr

- Nhân công ngoại vi: 20tr

Tổng: Dự chi: 160tr

Tổng Dự toán: 880 triệu

17/5

Kiểm tra lại các điểm còn chưa hoàn thiện
18/5

19/5
20/5
Sơn hoàn thiện

No comments:

Post a Comment