Thursday, August 26, 2021

Taskbar trên Windows 10 không hoạt động

Lỗi Taskbar bị treo, không hồi đáp hoặc không hoạt động là một trong những lỗi phổ biến mà khá nhiều người dùng Windows 10 hay gặp phải.
Có nhiều nguyên nhân gây ra lỗi này, tùy vào trường hợp bạn áp dụng tương ứng theo các cách sau:
 
*Lỗi Taskbar sau bản cập nhật KB5003637


Sau bản cập nhật KB5003637 tháng 6/2021 nhiều người dùng đã gặp vấn đề với Taskbar. Để khắc phục, bạn có thể làm như sau:
Gỡ bỏ bản cập nhật KB5003637.
Vô hiệu hóa và kích hoạt lại News and Interest hoặc có thể chọn lựa các chế độ khác cho News and Interest như "Show icon only"
Nếu đang sử dụng ứng dụng tùy chỉnh Taskbar của bên thứ ba thì bạn hãy tạm thời vô hiệu hóa nó
Nếu vẫn gặp vấn đề, bạn hãy truy cập Settings > System > Display và chỉnh mọi cài đặt về chế độ khuyến cáo (Recommended)