Wednesday, June 23, 2021

LISP AUTODIM trong CAD – Công cụ hay cho việc tính khối lượng dây - ống


LISP AUTODIM trong CAD – Công cụ hay cho việc tính khối lượng dây - ống

Nghe tên công cụ thì các bạn dùng Cad biết nó làm gì rồi.

Nếu bạn nào chưa biết DIM là gì, thì xem lại bài này.

https://nhatkyit.thuthuataccess.com/2019/05/huong-dan-su-dung-lenh-o-kich-thuoc.html

Autodim là một list vẽ tự động đường Dim với đường thẳng, đường Pline. Với đường cong, nó sẽ tự Dim ARC luôn. Rất tiện
Phạm vi bài viết này hướng dẫn sử dụng hàm AD để Autodim

Để sử dụng, bạn cần kéo xuống hết bài viết này, tải file về và giải nén.

Bạn gõ lệnh “AP” sẽ hiện lên bảng Load/unload Application, sau đó bạn chọn file đã download và giải nén AD-Automatic Dimension Autocad.lsp và sử dụng.

Để load lisp sử dụng lâu dài mà không cần phải load lại mỗi khi mở Cad, bạn tham khảo bài viết này:

https://nhatkyit.thuthuataccess.com/2019/06/autocad-tu-load-file-lisp-vao.html

Bây giờ bạn có thể chọn các đường thẳng muốn DIM,

AD, enter

Chõ o để vào option, xem thêm Clip để biết cách sử dụng nhé.

Rất đơn giản để các bạn Dim toàn bộ bản vẽ một cách nhanh chóng.


TẢI VỀNo comments:

Post a Comment