Saturday, January 30, 2021

FIX Lỗi AutoCAD LT 2017 bị treo khi sử dụng phím F (F8,F2..)

 FIX Lỗi AutoCAD LT 2017 bị treo khi sử dụng phím F (F8,F2..) - FIX Error AutoCAD LT 2017 Freezing while using F keys

1. Hiện tượng:
- Khi bạn sử dụng phím F giữa các lệnh Cad sẽ bị treo một lúc và lệnh đó ko thực thi được.
- Lỗi này thường xuất hiện cùng với Windows 10 build 1703.
2. Cách sửa lỗi:
- Download bản update mới nhất cho version của bạn đang dùng.
- Hoặc sửa lỗi trong command: set TEMPOVERRIDES thành 0 giá trị ban đầu là 1.