Thursday, August 8, 2019

Làm sao để Unikey ko tự chuyển "w" thành "ư" trong kiểu gõ telex

Gõ phím W bị chuyển thành chữ Ư rất khó chịu trong kiểu gõ Telex của unikey, nhất là khi môi trường làm việc thường xuyên tra cứu có tiếng Anh, Tiếng Việt lẫn lộn. Cách chỉnh lại trong Unikey đơn giản như sau:
b1.Mở unikey lên, trong kiểu gõ chọn "Tự định nghĩa"
b2.  nhấn vào nút nhỏ nhỏ ... bên cạnh
b3 chọn "Simplified Telex" rồi nhấn "Nạp kiểu gõ này"
b4 chọn "Lưu trữ" rồi "Đóng"
5 comments: