Thursday, November 24, 2016

[Bài 1]Phần tiếp theo: Bắt đầu với ứng dụng đầu tiênTa chú ý bên trái, cần quan tâm một số tập tin sau:
app > java > com.example.myfirstapp > MainActivity.java
Code và class ở đây sẽ được load lên đầu tiên
app > res > layout > activity_main.xml
Giao diện sẽ được load lên đầu tiên
app > manifests > AndroidManifest.xml
Các thành phần được load lên đầu tiên
Gradle Scripts > build.gradle
Các script được build khi mở app

[Bài 1] Bắt đầu với ứng dụng đầu tiên

Chào các  bạn,
Ở bài trước, tôi nói về việc cài đặt Android Studio. Đấy chỉ là công việc chuẩn bị trên con đường lập trình hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào.Và giờ chúng ta mới chính thức bước đi đầu tiên trên con đường này.
Bài viết này tôi giới thiệu sẽ là bước đầu tiên mà bất cứ ngôn ngữ lập trình nào khi bắt đầu học, bạn cũng nên trải qua.
1/Mở Android Studio (sau này tôi sẽ gọi là AS cho ngắn), Chọn vào Start a new Studio project