Wednesday, November 23, 2016

Lời giới thiệu

Chào các bạn,
Mình tự giới thiệu mình tên là Tuấn. Trên các diễn đàn thường xuất hiện với tên Noname (đối với dân học database) và Hồ Thiết Hoa hay Hớ (đối với dân văn chương). Vì vậy, các bạn có comment hoặc câu hỏi gì có thể gọi mình là Noname.
Vì blog này tạo ra với mục đích ghi lại nhật ký học lập trình của mình. Chuyên trang Android nên mình lập lên, đây có thể không phải là một trang giảng dạy, mà chỉ là những trải nghiệm của mình lần đầu với một ngôn ngữ hết sức xa lạ.
Vì vậy, đối tượng của mình là những bạn chưa từng tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình android. Đương nhiên là có căn bản về những ngôn ngữ lập trình khác.
Khởi điểm của mình hiện tại trong học thuật lập trình:
1.Mình lập ra một số diễn đàn trên nền Mybb: http://thuthuataccess.com/forum/http://thiamlau.com/forum/
2. Mình có thành tựu trong lập trình MS Access với ngôn ngữ VBA. Đương nhiên mình có thành tựu trong phân tích và thiết kế Database kèm theo.
3. Mình có kinh nghiệm trong lập trình Php nhờ vào quá trình chỉnh sửa và viết plugin cho các diễn đàn của mình.
4. Mình biết về  java, Visual Basic nhưng chỉ ở mức độ làm các đồ án nhỏ nhỏ.
5. Mình có chứng chỉ C# do Trung tâm Nhất Nghệ cấp.
6. Mình có nhiều năm kinh nghiệm trong việc Triển khai phát triển các hệ thống quản lý doanh nghiệp.
7. Mình có chứng chỉ về MS SQL server do trung tâm Saigon CTT cấp.
8. Mình làm chủ được hệ thống server và máy tính nhờ vào thực tế làm việc và có chứng chỉ MCSA.

9.Và khả năng không thể thiếu của việc học lập trình là đọc và hỏi bằng tiếng Anh ở các diễn đàn.

Trong các kỹ năng trên, đối với blog này, mình nghĩ là mục 2,3,4 là yêu cầu cho việc học 1 ngôn ngữ lập trình mới. Tức là bạn có cơ bản về lập trình. Các mục còn lại sẽ giúp bạn phát triển ngôn ngữ ở một mức cao hơn. Ví dụ bạn có thể đưa ngôn ngữ vào thực tế ứng dụng quản lý doanh nghiệp qua điện thoại, tablet... Và việc đọc tốt, hỏi tốt tiếng Anh sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận tri thức mới.

Các bài viết tiếp sau sẽ là từng bước mình tiếp cận với ngôn ngữ này.
Thân Chào.
Noname

No comments:

Post a Comment