Wednesday, November 23, 2016

Tải và cài đặt Android Studio

Chào các bạn,
Để bắt đầu với Android, việc đầu tiên là tải và cài đặt nó, cần vào trang chủ về develope của android để tải bản mới về và đọc các hướng dẫn.
https://developer.android.com/index.html

Link tải công cụ lập trình Android Studio ở đây:
https://developer.android.com/studio/index.html

Việc cài đặt khá là đơn giản, Chủ yếu là tuân theo từng bước yêu cầu của chương trình là xong.
 Vào lần đầu tiên mở chương trình, Android Studio sẽ nhảy ra một khung hỏi bạn có import những gì cài đặt trước đây không. Hoặc là sử dụng lần đầu.
- Tôi chọn vào sử dụng lần đầu. Sau đó chọn Next Màn hình kế tiếp sẽ cho bạn chọn cài đặt cơ bản (standar) hay là tùy biến (custom). Thói quen của tôi là cài tùy biến, vì mình sẽ biết được là nó cài những gì vào máy tính mình.

Next, nó  sẽ nhảy ra một khung cho mình tùy chọn màu sắc của khung hình lập trình. Tôi  để nguyên và nhấn Next.
Màn hình kế tiếp cho mình tùy chọn các pack để cài vào.
Mặc định chỉ thêm vào bộ SDK.
Nhưng tôi chọn tất cả, kể cả virtual devide để test chương trình. Chọn lại đường dẫn để cài nhưng componet vào ổ D Sau đó nhấn next.


 Màn hình kế tiếp, nó cần mình share ram để bao nhiêu, tôi để mặc định là 1024 MB, sau đó chọn next.


 Cuối cùng là finish


Màn hình kế tiếp là bạn chờ nó tải thêm component để cài vào vì gói cài sẵn của nó không có những mục này.
 

tiếp theo Finish


Đến đây quá trình cài đặt xem như hoàn thành.

No comments:

Post a Comment