Thursday, November 24, 2016

[Bài 1] Bắt đầu với ứng dụng đầu tiên

Chào các  bạn,
Ở bài trước, tôi nói về việc cài đặt Android Studio. Đấy chỉ là công việc chuẩn bị trên con đường lập trình hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào.Và giờ chúng ta mới chính thức bước đi đầu tiên trên con đường này.
Bài viết này tôi giới thiệu sẽ là bước đầu tiên mà bất cứ ngôn ngữ lập trình nào khi bắt đầu học, bạn cũng nên trải qua.
1/Mở Android Studio (sau này tôi sẽ gọi là AS cho ngắn), Chọn vào Start a new Studio project
 


2.Điền các tham số vào ô tùy theo yêu cầu và next:


3.Trong màn hình chọn loại thiết bị để chạy ứng dụng, bạn có thể chọn loại thiết bị hoặc để mặc định.
Lời Khuyên: bạn nên chọn yêu cầu thấp nhất để ứng dụng của mình chạy trên nhiều điện thoại cũ.
Sau đó chọn Next


4.Trong màn hình Add an Activity to Mobile,  chọn  Empty Activity  và Next

 5. Trong phần Customize the Activity, để mặc định và nhấn Finish
Màn hình đầu tiên của chương trình trông như thế này:

No comments:

Post a Comment