Thursday, June 24, 2021

Lisp CCD, cộng các đường Dim- công cụ quan trọng để diễn giải khối lượng Dây-ống trên CAD

 Đối với việc trình bày khối lượng, Ngoài thể hiện tổng chiều dài dây, ống... thì việc diễn giải nó cũng khá quan trọng.

Ví dụ để diễn giải 100m ống đã thi công được trên bản vẽ gồm 4 đoạn 20m và 2 đoạn 10 m: ta cần DIM và diễn giải như sau:

20+20+20+20+10+10

Kiến thức liên quan:

  • DIM 1 đoạn thẳng, đường cong:

https://nhatkyit.thuthuataccess.com/2019/05/huong-dan-su-dung-lenh-o-kich-thuoc.html

  • Tự động DIM các đường thẳng, đường cong bằng list Autodim (AD):

https://nhatkyit.thuthuataccess.com/2021/06/lisp-autodim-trong-cad-cong-cu-hay-cho.html

  • Tính tổng chiều dài đường thẳng, đường cong đã chọn bằng Lisp TL

Kết quả có được từ Lisp hàm CCD

 


Để sử dụng, bạn cần kéo xuống hết bài viết này, tải file về và giải nén được file ccd.lsp

https://nhatkyit.thuthuataccess.com/2021/06/ lisp-ccd-cong-cac-duong-dim-cong-cu-quantrong-dien-giai-khoiluong-tren-cad.htmlBạn gõ lệnh “AP” sẽ hiện lên bảng Load/unload Application, sau đó bạn chọn file đã download ccd.lsp và sử dụng.

Để load lisp sử dụng lâu dài mà không cần phải load lại mỗi khi mở Cad, bạn tham khảo bài viết này:

https://nhatkyit.thuthuataccess.com/2019/06/autocad-tu-load-file-lisp-vao.html

Bây giờ bạn có thể chọn các đường thẳng muốn cộng vào diễn giải,

Mình sẽ vẽ đủ đường Line, Pline thẳng và cong để các bạn dễ hình dung.

Để Dim nhanh như mình, các bạn theo dõi bài viết này:

https://nhatkyit.thuthuataccess.com/2021/06/lisp-autodim-trong-cad-cong-cu-hay-cho.html

 

Gõ lệnh CCD,

Copy ra Excel và hưởng thụ thành quả. DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment