Thursday, August 8, 2019

Xử lý lỗi "indexing options waiting to receive indexing status" trong windows 10


Có một thời gian mình bị lỗi phần tìm kiếm trong Windows 10, đã thử rất nhiều cách bên dưới nhưng không hiệu quả:
Dưới đây là các cách mình đã thử, nếu bạn bị trường hợp tương tự cũng có thể thử xem:Cách 1. Disable và Enable  lại Indexing Option

Cách 2. Dùng công cụ TroubleShoot của Windows
Settings > Update & Security > Troubleshoot > Search and Indexing.

Cách 3. Delete and rebuild Index
Cách4: Cách của mình

Mở My computer, chọn ổ đĩa C, vào View=> Option=>Change Folder & Search Option.
Qua tab Search, chọn default

Tương tự cho các ổ đĩa trong máy bạn,


No comments:

Post a Comment