Tuesday, August 6, 2019

Cài Windows Movied makes trên Win 10

Để cài Windows Movie makes, Bạn phải cài Windows Essentia bản full.


Từ 2014, bạn không còn cài trực tiếp công cụ miễn phí khá nổi tiếng của Windows là Windows Movies Make. Để cài, bạn phải thông qua 1 công cụ tên là Windows Essential.Từ 2017, Ngay cả cài Windows Essential bạn cũng không cài được.
Nếu bạn nào có tải file cài đặt trước đó, khi cài trên Windows 10 sẽ báo lỗi : 0x800c0006


Khắc phục  0x800c0006 thế nào?
bạn chỉ cần tải bản Windows Essential bản full tại đây
Cài vào là được,

No comments:

Post a Comment