Sunday, May 23, 2021

Nhật ký nhà cấp 4- Phần 15- Tuần 14

 Tuần 24/5-29/5

Đây là giai đoạn hoàn thiện, mình không tập trung và cũng không quá quan tâm tiến độ nữa. Sẽ tập trung bắt lỗi, ghi nhận lỗi và kiểm tra các lỗi được sữa chữa hay chưa trước khi bàn giao đưa vào sử dụng:

Tóm tắt tình hình chi thu: 

Tuần rồi chỉ chi cho khóa từ 3tr9, ngoài ra  để lại cho Tuần này.

Ngoài ra cho lắp cửa cuốn cho gara 6tr

Có lẽ tuần này coi như xong phần hoàn thiện, và sang tuần tới chỉ còn là mua sắm trong nhà.

Tới đây mình đã chi 85% giá trị.

1.Vật liệu  Xây dựng: Xi măng, đinh, gạch thẻ, gạch ống, đá chẻ, đá 4x6....: 115 triệu

2. Thép: bao gồm sắt rằn, thép hộp: 86triệu

3.Gạch nền, ốp: 33triệu

4.Ngói, sơn ngói: 48triệu

5. Sơn: bao gồm sơn lót, bột trét: 29 triệu

6. Cửa: 35triệu (60%)

7: Bi làm hầm chứa nước thải, vệ sinh: 13triệu

8: Điện+ nước: 18triệu

9. La Phông: 17 triệu

10. Tủ bếp tủ áo, giường, tủ, kệ tivi, bình phong gỗ công nghiệp (chi 50%): 19triệu

11: Nhân công: 250tr

12. Khóa từ:3,9tr

Tổng chi tới hiện tại: 720


Dự chi:

- Đá tam cấp, đá bếp: 15 tr

-Khung bảo vệ cửa: 13tr

- Cửa phần còn lại: 22tr

- Bếp phần còn lại: 20tr

-Khóa: 4tr

-Vật liệu xây dựng: 13tr

- Xe chở đất, xe đào: 15tr

- Nhân công ngoại vi: 20tr

- Cửa cuốn: 6tr

Tổng: Dự chi: 160tr

Tổng Dự toán: 880 triệu

24/5

Kiểm tra lại các điểm còn chưa hoàn thiện

25/5

Lắp cửa cuốn 8tr2 cho Gara26/5
Xong phần gỗ nội thất, đá
Tiền đá gần 20tr hơi mắc
Giờ tập trung defect và sơn hoàn thiện là xong hết


28/5
Một số vị trí cần defect.

29/5 Mua bơm cho giếng khoan: 1tr650


No comments:

Post a Comment