Sunday, May 2, 2021

Nhật ký nhà cấp 4 phần 12- Tuần 11

 Tuần 3/5-8/5

Kế hoạch: Nhận dây điện, lắp nước nóng, hoàn thiện sân, triển khai tủ bếp, tủ áo, tủ thờ

Sửa chữa di dời các vị trí thay đổi

Hoàn thiện ngoại vi

Kế hoạch chi: Chi nhân công đợt 6

Chi trả tiền thiết bị vệ sinh, đá, dây điện, các vật tư khác.

3/5

Lắp khóa, làm sân, sơn thềm

Thanh toán nhân công đợt 5. Kết thúc tiền nhân công  phần trong nhà, tổng số đã chuyển: 250 triệu nhân công.4.55.5
Thực hiện ngoại vi, chờ lắp kính, trả tiền gạch, ngói, thiết bị vệ sinh


6.5
Kiểm và sửa lỗi các vị trí 
Ổ cắm có đúng cost không? Quạt hút có đúng cao độ không? Bố trí lại các vị trí ổ cắm, bố trí thêm ổ cắm.


7.5

Chú ý defect các vị trí ổ cắm, cửa,

Gác cho gara

làm hồ nuôi cá
8.5
Xem tiếp nhật ký tuần 12

No comments:

Post a Comment