Monday, June 24, 2019

Kiến thức cơ bản autocad

Lệnh tắt trong autocad

Là những lệnh gốc của Autocad được người dùng đặt lại tên cho dễ sử dụng, dễ nhớ.

3 Quy tắc đặt lệnh tắt

 • Đặt cho những lệnh dùng thường xuyên.
 • Ưu tiên gán cho những chữ cái phía bên trái vì tay trái dùng để gõ lệnh, tay phải giữ chuột.
 • Dễ nhớ. Đặt 1 chữ cái hoặc 2 chữ cái trùng nhau.
  • Ngón cái gõ phím spacebar
  • Ngón trỏ gõ lệnh gán với chữ
  • Ngón giữa gõ lệnh gán với số (1, 2, 3, 4, 5, 6)
  • Ngón kế út giữ 2 vị trí là phím ESC (kết thúc lệnh) và phím ‘ (lệnh lấy layer hiện hành)

2 Cách set lệnh tắt cơ bản

 • Cách 1: Chép file lệnh tắt của người khác vào thư mục này:
đặt-lệnh-tắt-cad-2007
 • Cách 2: Mở file acad.pgp và thêm lệnh tắt.
set-lệnh-tắt-autocad

Nét vẽ và nét in

 • Nét vẽ: là những Layer ta đặt để kiểm soát đối tượng khi vẽ.
  • Tên layer nên đặt chữ thường tiếng Việt không dấu. Ví dụ: tuong, ket cau, cau thang,…
  • Màu layer nên đặt theo quy tắc: thành phần chính màu nổi, thành phần phụ màu nhạt (hoặc xám).
 • Nét in: là độ dày của nét vẽ.
  Có 6 nét cơ bản: 
  • 0.5: Dùng để diễn tả nét tường, nét kết cấu ở tỉ lệ > 1/50. Ví dụ: tỉ lệ 1/20
  • 0.4: Dùng để diễn tả nét tường, nét kết cấu ở tỉ lệ <= 1/50. Hoặc khối chính mặt tiền
  • 0.3: Dùng để diễn tả nét thấy ở tỉ lệ > 1/50. Hoặc khối phụ mặt tiền
  • 0.2/0.18: Dùng để diễn tả nét thấy (gần) ở tỉ lệ <=50
  • 0.13/0.09: Dùng để diễn tả nét thấy (xa) hay còn gọi là mảnh dùng để diễn tả các thành phần phi hình học như: dim, trục, ghi chú, kí hiệu
  • Nét mờ screening=50 (màu 250/251): Dùng để diễn tả các thành phần tham chiếu. Ví dụ: MB trần đèn cần có vật dụng để tham chiếu. Hatch sân vườn cây xanh cũng dùng nét này.

Bí quyết vẽ autocad nhanh

4 Quy tắc vẽ cad nhanh

 • Vẽ từ ngoài vào trong.
 • Vẽ hình lớn trước hình nhỏ sau.
 • Vẽ thành phần chính trước thành phần phụ sau .
 • Biết rõ những gì mình muốn vẽ. Ví dụ: hiểu được cấu tạo, chủng loại, quy cách, hình cắt, hình thấy đối tượng. Đây gọi là kiến thức chuyên ngành.
  • Khi Hatch dùng lệnh layiso để chừa lại đối tượng cần hatch.
  • Dùng phím spacebar thay cho phím enter.
  • Dùng E-spacebar để xóa đối tượng, không dùng phím delete.
  • Lặp lại lệnh vừa thực hiện – Gõ spacebar.
  • Chọn lại các đối tượng vừa chọn dùng gõ P khi đang gọi lệnh.
  • Dùng lệnh Find để tìm và thay thế nhiều đối tượng (có thể chọn vùng nhỏ)
  • Dùng lệnh FI để chọn đối tượng (khó chọn bằng chuột).
  • Dùng lệnh lấy layer hiện hành laymcur. Nên gán cho phím ` (kế phím số 1) vì sẽ dùng rất nhiều.
  • Zoom to fit – Double chuột giữa.
  • Khi thể hiện đối tượng trước sau, trên dưới thì dùng wipeout để che đối tượng (không nên trim)
  • Điểm mặt các lỗi Cad thường gặp

Nâng cao kỹ năng vẽ:

 • Sử dụng lệnh tắt triệt để cho những lệnh thường dùng
 • Set thông số Option tối ưu
 • Sử dụng 12 Lisp tuyển chọn dành cho họa viên kiến trúc
 • Sử dụng Block dynamic để tăng tốc. Đây chính là bí quyết vẽ nhanh mà không cần nhanh tay
 • Sử dụng block Attribute để thống kê

Công cụ Xref

 • Xref: tham chiếu ngoài
 • Block xref là block có dữ liệu nằm ở bên ngoài, có thể gọi là block ngoại trú. Khác với các block nội trú thông thường.
 • Để tạo block xref, từ file bất kỳ ta gõ XR – chọn nút lệnh Attach, chọn file và click ra màn hình. 
  Lưu ý: trước khi thực hiện thao tác này chúng ta phải kiểm tra unit giữa file gốc và file chính (*)
  (*) File gốc là file chứa dữ liệu block. File chính là file chứa block. Bạn cần phải phân biệt được 2 khái niệm này mới sử dụng được xref.
  công cụ Xref
 • Nút lệnh Reload: khi file gốc có thay đổi, ta click reload để update sự thay đối tại file chính.
 • Nút lệnh Bind: Chuyển block ngoại trú thành block nội trú, có thể hiểu là bỏ link để gửi file cho khách hàng.

Các lệnh liên quan

 • XC: Lệnh xén block, dùng để bóc chi tiết.
 • Xopen (XX): Lệnh mở file gốc (từ file chính).
 • Etransmit: Lệnh đóng gói các file liên quan. Ví dụ: file gốc, file ảnh, file nét in,…. Dùng để lưu file.
 • Blocktoxref (dùng kết hợp với lệnh Wblock): Chuyển block nội trú thành block ngoại trú (ngược lại với nút lệnh Bind).
Lưu ý:
 • Tên file gốc và thư mục chứa file gốc không được có dấu tiếng Việt. Nên move file gốc về gần gốc tọa độ 0,0.
 • Không nên đổi tên file gốc và di chuyển file gốc.

No comments:

Post a Comment