Tuesday, May 28, 2019

Phóng to thu nhỏ đối tượng trong cad

Trong autocad, để phóng to thu nhỏ đối tượng thì chúng ta có lệnh Scale. Với người dùng autocad thì dường như lệnh này không còn xa lạ nữa. Nó là một trong những lệnh được dùng rất nhiều.
Với những bạn mới học vẽ autocad, khi gặp trường hợp muốn thu nhỏ đối tượng hay phóng lớn đối tượng thì các bạn chưa biết phải dùng lệnh nào hay phân vân liệu trong autocad có hỗ trợ như mình cần hay không.
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn thực hiện lệnh Scale để phóng to hay thu nhỏ đối tượng một cách nhanh chóng và chính xác.
Tác dụng của lệnh Scale: Dùng để biến đổi tỷ lệ đối tượng

Cách sử dụng lệnh Scale hướng dẫn bằng video

Các bạn theo dõi video hướng dẫn theo link sau: https://youtu.be/bar6p5D7jIo
Click vào biểu tượng lệnh Scale như hình dưới
Scale

Các bước thao tác với lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng trong cad

Hoặc sử dụng lệnh tắt là: SC
Quét chọn đối tượng cần biến đổi tỷ lệ
Gõ dấu cách để kết thúc việc chọn đối tượng
Click chuột trái để chọn điểm chuẩn khi thay đổi tỷ lệ. (Đối tượng sẽ được biến đổi tỷ lệ xoay quanh điểm chuẩn đứng yên mà bạn vừa chọn).
Tại dòng nhắc: Specity scale factor or [Copy/Reference]<1>:
(Nhập hệ số tỷ lệ hay nhập R hay nhập C để sao chép đối tượng sau khi tăng hoặc giảm tỷ lệ đối tượng
Nếu nhập R sẽ xuất hiện dòng nhắc: Specify referebce length<1>: Nhập chiều dài tham chiếu
Specify new length or [point]<1>: Nhập chiều dài mới
Nếu nhập C: Lựa chọn này cho phép giữ lại đối tượng được chọn như lệnh copy sau khi biến đổi tỷ lệ.

No comments:

Post a Comment