Friday, May 24, 2019

Layer trong Autocad

Tìm hiểu về layer trong autocad

Layer là các lớp, các nét trong file bản vẽ autocad. 

Hay nói rõ hơn thì Layer trong autocad dùng để quản lý các lớp vẽ, các nét vẽ hiệu quả và chuyên nghiệp. Trong quá trình làm việc với bản vẽ chúng ta dung layer trong autocad để hiện hoặc tắt lớp vẽ, nét vẽ nhằm tránh nhầm lẫn hạng mục này với hạng mục khác. Trong quá trình chiết xuất file bản vẽ, chúng ta dung layer để tắt hoặc hiện những hạng mục cần chiết xuất. Trong quá trình in ấn chúng ta dung layer để hiện những hạng mục, những nét vẽ cần in ấn còn những hạng mục không cần in ấn chúng ta có thể tắt đi.
 
Quá trình tắt layer để chỉnh sửa, in ấn, xuất file bản vẽ đang làm việc hiện hành sẽ không làm ảnh hưởng tới layer đã bị tắt.
 
Để gọi bảng quản lý layer chúng ta sử dụng lệnh tắt là: LA => Enter
Cửa sổ quản lý layer trong autocadThiết lập layer.

Tạo layer mới
 • chúng ta click chuột vào biểu tượng New Layer như trong hình
 • Hoặc chúng ta nhấn tổ hợp phím Alt +NXóa một layer.
 • Chúng ta click chọn đánh dấu layer cần xóa rồi click chọn vào biểu tượng X màu đỏ.Ý nghĩa của các tab trong của sổ layer properties manager.
 • Status: Ấn định layer hiện hành
 • Name: Tên của layer (Tên này do người vẽ đặt phù hợp với hạng mục thiết kế)
 • On: Thể hiện layer này đang tắt, layer nào đang được bật.
 • Freeze: Bật và tắt lớp (Click vào biểu tượg mặt trời để tắt hoặc bật lớp)
 • (Khóa layer thì nét trong layer đó vân thể hiện trên cửa sổ làm việc nhưng không thể can thiệp để chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Color: Màu cho layer.
 • Linetype: Kiểu đường nét trong layer. • Lineweight: Độ dày nét vẽ.


 • Transprency: Độ trong suốt của nét vẽ trong layer. Giá trị và độ trong suốt tỷ lệ thuận với nhau.
 • Plot style. Kiểu in theo màu.
 • Plot: Lệnh in từng layer
 • Lệnh gọi bảng layer properties manager:
 • LA => Enter
Lệnh tắt một layer:
 • Layoff => Enter và click chọn layer cần tắt trên màn hình làm việc.
lệnh bật toàn bộ layer:
 • Lệnh Layon => Enter (Tất cả layer trong bản vẽ làm việc sẽ được bật lên)
Lệnh mở một layer duy nhất:
 • Lệnh layiso => Enter chọn layer cần hiện.

No comments:

Post a Comment