Wednesday, May 22, 2019

Sửa lỗi Cài đặt Office chỉ ngừng ở 70-90%

Hôm nay toi nhiều lần cài lại  MS Office nhưng chỉ cài đến khoảng 90% là no ngừng. Đợi mấy tiếng vẫn không hoàn thành. Search trên mạng mò đủ thứ và cách khả thi nhất như sau:
Nhấn Windows+ R=> khung Run: gõ services.msc

Tìm tới service Printer Spooler, chọn Stop.

Chờ tầm 10 phút là Office cài hoàn tất. Vào chỗ đó chọn lại Start hoặc khởi động lại máy.
DONE
#Install Office Stop At 90%

No comments:

Post a Comment