Wednesday, May 22, 2019

Chuyển công thức ở chuỗi text thành hàm trong Excel

Chuyển Text thành Formulas là một trong những thủ thuật hay mà mình mong muốn được chia sẻ đến bạn trong bài viết này. Trường hợp tuy hiếm gặp với các công việc liên quan đến tính toán, tuy nhiên với thiết kế hay dự toán coppha nhôm, mình thường xuyên dùng tới.Ở đây chúng ta có bài toán như hình dưới:


Chuyển công thức ở chuỗi text thành hàm trong Excel 2

Trong cột Kết quả chúng ta cần dùng đúng công thức thể hiện ở cột Text. Ví dụ kết quả của 1000*5=5000 sau khi thực hiện lệnh.

Với cách thông thường, bạn sẽ dùng tính năng Flash Fill trong Excel 2013, tách chuỗi 1000 và 5 ra hai cột riêng biệt. Sau đó dùng hàm tính nhân “=1000*5” để trả về kết quả.
Nhưng ở đây mình sẽ giới thiệu đến bạn một cách nhanh hơn nhiều.

Bước 1: Mở trình soạn thảo VBA của Excel bằng cách ấn đồng thời tổ hợp phím Atl + F11

Hoặc trên thanh menu Excel bạn tìm đến tab Developer / Visual Basic

Lưu ý: Nếu Excel của bạn không tìm thấy mục Developer hoặc không thể mở VBA, hãy vào Option/Customize Ribbon, tại mục Customize the Ribbon, chọn vào Developer.

Bước 2: Sau khi mở VBA, click menu Insert chọn Module

Bước 3: Copy text bên dưới và paste vào khung soạn thảo (code):

Function Eval(Ref As String)
Application.Volatile
Eval = Evaluate(Ref)
End Function

Bước 4: Lưu lại và trở về màn hình làm việc của Excel

Tại cột kết quả bạn thực hiện hàm : =Eval(ô cần tính)

Giờ thì bạn có thể tận hưởng thành quả. Chúc bạn thành công !

No comments:

Post a Comment