Wednesday, July 10, 2019

Chuyển bản vẽ trong autocad từ layout sang model

Layout và model trong autocad

Màn hình làm việc của autocad được chia ra làm hai phần chính. Phần không gian mô hình (Model Space) và không gian giấy (Layout Space). Khi mở phần mềm autocad lên, mặc định chúng ta sẽ vào phần Model. Tất cả các bản vẽ chúng ta sẽ vẽ ở không gian mô hình là Model space. Không gian mô hình chỉ có một, không gian giấy thì có thể mở rộng thêm. Không gian giấy (Paper Space) được dùng để in ấn bản vẽ. Bởi nó có nhiều tính năng nâng cao phục vụ việc in ấn.  Chúng ta có thể thiết lập các Viewport để hiển thi tách rời các phần bản vẽ trong Model space.

Tại sao lại phải chuyển bản vẽ trong autocad từ layout sang model?

Thông thường thì chúng ta sẽ vẽ trong Model rồi qua Layout để thiết lập để in bản vẽ. Khi vẽ bên model bạn chỉ việc tuân thủ những nguyên tắc trong bên model. Để khi vẽ, tỷ lệ và kích thước của đối tượng phải chính xác. Rồi khi sang bên Layout bạn có thể điều chỉnh khung nhìn để thu phóng và sắp xếp đối tượng. Đảm bảo tính thẩm mỹ, bố cục bản vẽ khoa học mà không ảnh hưởng tới kích thước và tỷ lệ đối tượng.
Đôi khi do tính phổ biến của người dùng layout vẫn còn hạn chế. Có những yêu cầu hơi ngược đời như trên. Bởi với những người không dùng hay không quen dùng layout thì việc kiểm tra khối lượng và bản vẽ bên layout một thách thức. Nhưng khi qua bên Model thì lại không kiểm tra được. Bởi vì bên model, bản vẽ chưa được bố trí cụ thể và rõ ràng như bên layout.

Hướng dẫn chuyển bản vẽ trong autocad từ layout sang model

Phương pháp này áp dụng cho phần mềm autocad từ 2010 trở lên. Vơi những phiên bản thấp hơn thì Autodesk chưa hỗ trợ chức năng này.
Để chuyển đổi, bạn nhìn xuống dưới tab Model và Layout phía dưới thanh Command. Muốn chuyển đổi layout nào thì bạn chỉ việc click chuột phải vào nó. Rồi sau đó chọn mục Export Layout to Model… chi tiết các bạn xem trong hình ảnh bên dưới.
Chuyển bản vẽ trong autocad
Nếu số lượng bản vẽ bên layout nhiều, bạn không chọn thủ công từng tab được. Bạn có thể chọn tất cả các layout bằng cách. Click chuột phải ra phần ngoài tab layout và model. Sau đó một cửa sổ hiện lê. Bạn click chọn vào tùy chọn Select all Layourts… Sau đó click chuột phải vào một layout bất kỳ rồi chọn Export Layout to Model…
Chúc các bạn chuyển bản vẽ trong autocad từ layout sang model thành công!

No comments:

Post a Comment