Thursday, July 18, 2019

Tra bảng giá có nhiều tham số Excel

Tôi có 1 bảng giá thép Excel có nhiều tham số để tra được giá như sau:Trong đó, các chỉ tiêu để có 1 giá cuối cùng là Đường kính phải nằm trong 1 khoảng: ODmin ~ ODmax, độ dày phải nằm trong khoảng OTmin - OTmax

Mỗi khi nhận bảng giá từ nhà cung cấp, tôi lại phải lần mò cập nhật lại để thuận tiện cho công việc báo giá dự toán.
Hình 2

Thế là làm biếng, nên viết 1 function như sau:Sử dụng thế nào:

=giathep(D4;E4;$O$4:$O$19;$P$4:$P$19;$Q$4:$Q$19)+bocvac

Trong đó, các tham số có thể xem trong hình 1 và hình 2:
D4: ô chứa đường kính ống Thép
T: ô chứa độ dày ống thép
$O$4:$O$19: Cột khoảng đường kính trong bảng giá thép
$P$4:$P$19: Cột khoảng đường kính trong bảng giá thép
$Q$4:$Q$19: Cột giá tương ứng cần lấy về, là mục tiêu trong ccông thức tôi đang xây dựng.
bocvac: Chi phí bốc vác. Là hằng số tôi định nghĩa trước. Các bạn không cần quan tâm số này.

Bạn nào gặp vấn đề tương tự có thể email nhờ mình viết lại hàm theo nhu cầu nhé.
duytuan2002@gmail.com

No comments:

Post a Comment