Monday, September 9, 2019

Hình ảnh bị lật ngược khi in

Một ca hiếm thấy nhưng có thật khi in file PDF.
Một bạn trên GPE hỏi
Em chào các anh (chị), em có vấn đề này muốn được hỏi ạ.
Tài liệu của em khi ở dạng PDF thì mọi định dạng và hình ảnh đều bình thường nhưng khi em in ra thì phần hình ảnh bị lật ngược lại.
Em muốn tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ và cách xử lí vấn đề này, mong các anh (chị) trong nhóm giúp đỡ!


Đáp, nguyên nhân là do tính năng Mirro Output trong chương trình PDF của bạn bị bật Yes
Để tắt (bật No) tính năng này, khi in, bạn chon Properties máy in => Advanced =>bung mục PostScript Options =>Mirro Output : đang là yes => chuyển thành No

No comments:

Post a Comment