Monday, March 1, 2021

Nhật ký xây nhà cấp 4 -7 ngày đầu - P2

Bài 1. Giới thiệu và thuyết minh

Bài 2: Tiến độ 7 ngày đầu

1. Chi phí đến nửa tháng đầu:Tiến độ :

Ngày thứ 2

Ngày thứ 2

Ngày thứ 3

Ngày thứ 3

Ngày thứ 4

Ngày thứ 4

Ngày thứ 5

Ngày thứ 6

Ngày thứ 6

Ngày thứ 7
mở móng: 16/2 (mồng 5)
san lấp, dọn mặt bằng bằng máy đào. Ngày 19(mồng 8)
Khoan giếng: 20.2
Đào móng bằng máy đào.  Ngày 21 (mồng 10)
Chính thức bắt đầu Ngày 23 (12 AL)
Hôm nay đã thi công chính thức được 7 ngày (19AL)
Coi như hoàn thành phần móng, lấp bi vệ sinh, đi ống vệ sinh dưới nền
Giao cửa đợt 1
Thanh toán cửa đợt 2: 15tr
Thanh toán nhân công đợt 1: 40tr
Thanh toán Vật tư đợt 1: 61.690.000
Thanh toán tiền bi:13.350.000

Tổng tiền chi đến thời điểm hiện tại: 168.180.000 đồng

No comments:

Post a Comment