Friday, March 12, 2021

Nhật ký nhà cấp 4- Phần 4- tuần thứ 3

 Tiến độ khá nhanh, tới hôm nay cơ bản là xong phần móng,tường, dựng cửa, 

Có vấn đề phát sinh với tụi thuế xây dựng: hết xã tới đội thuế TP. Chi phí hết 10tr tới thời điểm này và còn nữa.

7.3 Chủ nhật nghỉ

Ngày 8.3

8.3

8.3

Ngày 9.3


10.3


11.3 Dựng cửa cái và đổ tấm sảnh hiên
11.3 chuẩn bị đổ sảnh hiên

11.03

11.3
NGÀY 12 THÁNG 3
ngày 13.3 
Xem tiếp bài thứ 5: Tuần thứ 4 xây nhà cấp 4

No comments:

Post a Comment