Tuesday, March 2, 2021

Nhật ký nhà cấp 4- P3-nửa tháng đầu

Bài 1. Giới thiệu và thuyết minh

Bài 2: Tiến độ 7 ngày đầu

Ngày thứ  Nhật ký đến Ngày 3.3

mở móng: 16/2 (mồng 5)

san lấp, dọn mặt bằng bằng máy đào. Ngày 19(mồng 8)
Khoan giếng: 20.2
Đào móng bằng máy đào.  Ngày 21 (mồng 10)
Chính thức bắt đầu Ngày 22 (11 AL)

Coi như hoàn thành phần móng, lấp bi vệ sinh, đi ống vệ sinh dưới nền
Giao cửa đợt 1
Thanh toán cửa đợt 2: 15tr
Thanh toán nhân công đợt 1: 40tr
Thanh toán Vật tư đợt 1: 61.690.000
Thanh toán tiền bi:13.350.000

Tổng tiền chi đến thời điểm hiện tại: 168.180.000 đồng
-----------------------------
Hôm nay đã thi công được 9 ngày, Đã dựng khung cửa và cửa sổ phía bếp. Xây 1 phần tường.
Hình ảnh chiều ngày 2.3


Chiều 2.3

Chiều 2.3


Ngày Thứ 10

Đựng cột và hoàn xây 1 phần tường bên trái

Chiều ngày 3.3

Chiều ngày 3.3


Chiều ngày 3.3


Ngày thứ 11

Trưa ngày 4.3

Trưa ngày 4.3

Chiều 4.3

Chiều 4.3

Chiều 4.3

Chiều 4.3


Ngày 5.3

Ngày 5.3

Ngày 5.3


Ngày 5.3

NGày 5.3

NGày 5.3

NGày 5.3
NGÀY  6.3
Cửa và phần tường đã hoàn thiện 80%. Còn cửa cái và tường ngăn 2 phòng là xong


Dự kiến dựng cửa cái ngày 10.3 (Được ngày)

No comments:

Post a Comment