Tuesday, March 30, 2021

Nhật ký nhà cấp 4-P7- tuần 6

 28.CN nghỉ

Tổng chi tói hôm nay là 340tr. 

Trong tuần đã chi công sắt 155m2

Ngói kêu thêm 55m2 vượt dự kiến, làm số ngói tăng lên đến 210m2

Khung bảo vệ cửa chưa được tính tới cũng là sơ sót trong dự toán
Tuần thứ 6- Từ 29.3

Dự chi trong tuần 6 và đầu tuần 7

- Nhân công: 40tr

 - Vật tư: 60tr

29.0.3 - tô 1 phần tường, ngói lắp 90%30.3.21
Lên phần trước

31//3/21
Tô tường: 35%
tạo hình mặt trước 75%
Ngói lợp 95%
01/04/2021
Ngói lợp 95%, thiếu 3m2 ngói
Tô tường: 45%


2/4/21
Ngói lợp 95%

Ngói che cửa sổ (3 cửa sổ):  dùng ngói lợp luôn cho giảm chi phí

Chọn màu kính bếp, màu sơn yêu cầu chọn lại Nippon thay vì TOA như ban đầu


3/4/21

Chi lương đợt 3: 40tr

Xem tiếp bài Tuần 7 xây nhà cấp 4

No comments:

Post a Comment