Sunday, December 13, 2020

Hiện lại biểu tượng My Computer trên màn hình desktop WIN 10

 

Để truy cập vào My Computer (Win10 gọi là My PC), ta có thể dùng phím Windows +E.
Ngoài ra có thể đưa Icon ra màn hình bằng cách sau:

Hiện lại biểu tượng My Computer trên màn hình desktop WIN 10

1. Nhấn phím Windows, gõ vào Desktop Icon=> Enter

2. Chọn Desktop Icon setting=> con icon muốn hiển thị

3. Apply, ok. Ra màn hình chính kiểm tra




No comments:

Post a Comment