Sunday, August 2, 2020

AutoCAD - Hiển thị thanh chọn chế độ Model - Layout

Nếu bạn vô tình làm mất thanh chọn chế độ Model - Layout, bạn có thể yên tâm vì AutoCAD cung cấp chức năng cho bạn kiểm soát việc có hiển thị hay không thanh này trong môi trường làm việc 
Để kiểm soát chế độ này, bạn hãy vào menu Tools > Options hoặc sử dụng lệnh tắt OP Trong cửa sổ Options, chọn tab Display 
 Dưới mục Layout elements, tick vào Display Layout and Model tabs để bật hoặc tắt thanh chọn chế độ Model - Layout

No comments:

Post a Comment