Sunday, February 25, 2024

Thay thế ký tự suyệt "/" bằng xuống dòng

 Hỏi: Tôi có một bài thơ, ngăn cách câu bằng dấu suyệt "/", tôi muốn trình bày lại bằng cách ngắt cấu và xuống dòng, làm sao để thay thế dấu "/" thành ký tự xuống dòng

Đáp:

1. Trong Word, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + H

Hộp thoại Find and replace sẽ xuất hiện

Nhập "/" vào ô Find What

Nhập ".^p" vào ô Replace With

2. Chọn nút Replace All
No comments:

Post a Comment