Friday, December 1, 2023

Ký số cho văn bản

 Có rất nhiều phần mềm ký số trên văn bản. Mình giới thiệu trong bài này là phần mềm NEAC của Trung Tâm chứng thực điện tử quốc gia


Chuẩn bị: 

1.USB token ký số: cái này bạn liên hệ VNPT, Viettel, FPT hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chứng thực

2. Tải phần mềm NEAC 

https://neac.gov.vn/vi

3. Chuẩn bị con dấu, chữ ký xóa nền trắng bằng Photoshop hoặc phần mềm online, rồi lưu lại ở định dạng .png


II> Khai báo

Mở phần mềm, => Hệ thống=> Cấu hình, khai báo như hình => lưu

Khai báo máy chủ dấu thời gian: http://ca.gov.vn/tsaNo comments:

Post a Comment