Wednesday, August 2, 2023

Xử lý lỗi zalo không có kết nối Internet

 

Bật tắt tự động cập nhật ssl đối với Windows 10 bản home, win 7 dưới bản pro thì thao tác trong regisrtry vì nó bị cắt bỏ phần Group Policy

No comments:

Post a Comment