Monday, September 20, 2021

Sửa lỗi không in được khi in qua mạng - mã lỗi Operation failed with error 0x0000011b

Ngày 15/9/2021 vừa qua Microsoft tung bản vá Cumulative Update for Windows Để fix lỗi bảo mật PrintNightmare. Tuy nhiên sau khi cập nhật máy chủ thì các máy khách không thể in qua mạng được nữa. Để khắc phục vấn đề này, đề nghị bạn thử 2 cách sau:

Cách 1: Sửa lỗi error 0x0000011b không in được qua mạng bằng cách gỡ bản cập nhật.


Các bản cập nhật của Microsoft luôn làm chúng ta đau đầu. Hệ thống đang chạy ổn định thì cập nhật 1 cái làm bao việc bị đình trệ. Nhiều công ty yêu cầu IT tắt cập nhật cho server để đảm bảo việc hoạt động liên tục. Cách này tiện nhưng cũng gây ra nhiều rủi ro vì các lỗ hổng bảo mật không được fix kịp thời. Nếu bạn chấp nhận việc này thì hãy gỡ bản cập nhật tháng 9/2021 ra khỏi hệ thống.
Để sửa lỗi trên, các bạn vào Control Panel > Programs and Features > View installed updates như hình dưới đây:

Chọn tìm Security update for Microsoft Windows (KB5005565) như hình dưới đây:

Bạn đợi một lúc khoảng 01 phút và khởi động lại máy tính, các máy tính có kết nối qua mạng LAN đến máy tính của bạn sẽ tự động được sửa lỗi mà không cần phải xóa đi kết nối lại.

Cách 2: Thao tác trên client để add máy in qua mạng.


Nếu máy chủ cài bản vá lỗi tháng 9 thì khi add máy in qua mạng sẽ báo lỗi: Operation failed with error 0x0000011b, Nếu máy in đã add trước đó sẽ báo lỗi không in được.


Vào control Panel, mở Credntial Manager


Chọn Mục Windows Credntials

Click vào Add a Windows credential

Nhập địa chỉ IP hoặc server name vào mục Internet or network address

Username: guest

Password: <bỏ trống>

Bấm Ok save lại và thoát khỏi Credential Manager

Đến đây bạn có thể add printer bình thường (Có thể phải gỡ máy in cũ ra rồi add lại)

Chúc các bạn thành công.
===============================

Update 24/9/2021.

Hôm nay một số bạn có email cho mình fix theo cách 1 ok nhưng vài hôm lại bị update lại bản vá. Cách 2 thì máy được máy không. Sau 1 hồi tìm hiểu mình gửi thêm 1 cách nữa để các bạn thực  hiện. Cách này áp dụng trên máy chủ cài máy in và không cần gỡ bản cập nhật nào cả.

B1: Mở regedit.exe

  • Tìm đến khoá  “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print”
  • Tạo thêm 1 DWORD với tên: RpcAuthnLevelPrivacyEnabled  đặt g ía trị là 0

B2: Restart lại Print Spooler service.

Lúc này b ạn có thể thêm máy in từ client và in bình thường!

Hình ảnh:


Hôm nay một số bạn có email cho mình fix theo cách 1 ok nhưng vài hôm lại bị update lại bản vá. Cách 2 thì máy được máy không. Sau 1 hồi tìm hiểu mình gửi thêm 1 cách nữa để các bạn thực hiện. Cách này áp dụng trên máy chủ cài máy in và không cần gỡ bản cập nhật nào cả.
B1: Mở regedit.exe
Tìm đến khoá “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print”
Tạo thêm 1 DWORD với tên: RpcAuthnLevelPrivacyEnabled đặt g ía trị là 0
B2: Restart lại Print Spooler service.

Lúc này b ạn có thể thêm máy in từ client và in bình thường!

Hình ảnh:


No comments:

Post a Comment