Tuesday, April 13, 2021

Nhật ký nhà cấp 4 -P9- Tuần 8

Tuần 8 12.4-19.4 

Tổng tiền đã chi: 461 triệu

La phông thạch cao: 130k/m2 => 120m =15.600.000 đ


Công việc tuần này: Lắp men toilet, hoàn thiện ngói, tô tường, trét và sơn, hợp đồng thạch cao


12.4

Tuần mới.

Lát men toilet 1. 
13.4 Trét bột tường 20%.

Thạch cao 130k/m2. Phòng khách làm hộp, bếp làm lam, phòng ngủ để phẳng14.4 Sơn 1 phần nhà15.4

Sơn 30%

Không làm móng khuôn viên nhà, chỉ làm móng đường đi

Yêu cầu báo giá rào16/4

Thanh toán nhân công đợt 4: 50tr

Sơn được 40%, Toilet đóng nền và men 90%

Làm khuôn viên nhà 40%


17.4

Làm cổng 50%

kè đường và khuôn viên nhà 50%

Sơn 40%

yêu cầuThêm 1 line cv 2.5mm + CP cho khu vực bếp. Lưu ý, đấu dây nóng vào line 2.5 để công suất khu vực này là 5.0mm
Xem tiếp phần 10- Tuần thứ 5

No comments:

Post a Comment